NAKDI YADIM DAĞITIMI
Mazlumlara ulaştırılmak üzere yaptığınız yardımlar elden ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Yardımlarınızı eksik etmeyin.
Fukara İnsani Yardım Derneği © 2016. Tüm Hakları Saklıdır.